Financiën in de zorg

Iedere zorgaanbieder levert zorg met het uiteindelijke doel de cliënt de passende zorg te bieden die zijn of haar situatie vraagt.

Om deze zorg volledig en tijdig betaald te krijgen moet de zorgaanbieder zijn rekening kunnen indienen. In Nederland hebben we te maken met meerdere doelgroepen, financieringsvormen die elk een andere manier van declareren kent.

MWS Training en Beheer biedt een training waarin alle actuele financieringsvormen en geldstromen duidelijk worden gemaakt. Daarnaast wordt de samenhang getoond tussen al deze stromingen en wordt er ingezoomd op alle mogelijke spelregels (en problemen) waar men als zorgaanbieder rekening mee moet houden. Verder wordt er ingezoomd op de toekomst en de veranderingen waarbij o.a. de gemeenten en de zorgverzekeraars een belangrijkere rol krijgen.

Wat leert u?

  • De verschillende hoofdgeldstromen: Wet Langdurige Zorg (voormalige AWBZ), Zorgverzekeringswet (DBC-producten), WMO (Gemeenten), Jeugdwet
  • De verschillende financieringsvormen: Zorg in natura, PGB
  • De samenhang tussen alle ketenpartijen: VWS, NZA, CIZ, CAK, VECOZO, Vektis, Zorgkantoren, Zorgverzekeraars, Gemeenten
  • De verschillende producten uit de CURE en de CARE
  • De verschillende manieren van declareren en de bijbehorende risico’s

Voor: startende zorginstellingen of zorginstellingen welke mogelijkheden afwegen tot het leveren van zorg voor een nieuwe doelgroep.

Duur: 1 dagdeel

Voorkennis: geen

Indien u over deze training een vraag heeft of geïnteresseerd bent in een vrijblijvende offerte, kunt u via ons contactformulier contact met ons opnemen. Er wordt dan z.s.m. contact met u opgenomen.