Referenties

KEI 3.0 B.V.

Maurice is een ervaren technisch / functioneel applicatiebeheerder. Hij is instaat de klant zover te krijgen dat deze een scherpe probleemstelling opstelt. Door deze heldere vraagstelling kan hij de applicatie zodanig inrichten dat de klant maximaal geholpen wordt. Maurice is eerlijk in zijn adviezen die hij verstrekt en is een harde werker. Hij is niet een consulent die achter blijft zitten tot hij een opdracht krijgt. Nee hij is proactief en draagt bij aan het vergroten van de kennis van de applicatie bij de klant. Maurice kan aan overleggen op alle niveaus binnen een instelling deelnemen. In zijn dienstverlening levert hij meer dan menig ander consulent.

Carl Leysner
Directeur KEI 3.0. B.V.

Vitalis Woonzorg Groep

Ik heb Maurice leren kennen als een betrokken en deskundig adviseur op het gebied van cliëntregistratie- en declaratiesystemen ten behoeve van alle financieringsvormen in de zorg. Maar bovenal als iemand die op een zeer prettige wijze de vinger snel op de zere plek kan leggen. Daarnaast bezit hij het vermogen om complexe problemen op een heldere en begrijpelijke wijze te ontrafelen. Met deze vaardigheid is hij op elk niveau binnen organisaties in staat om inzicht te verschaffen. Maurice is daarnaast ook goed in staat om beleid en werkafspraken te creëren en te borgen waarmee na zijn vertrek de organisatie zelf in staat blijft de juiste dingen te doen.

Rolf Beerhorst
Teamcoördinator financiële administraties Vitalis Woonzorg Groep

Feite Bakker Sales As A Service

Maurice is een persoon die “doet wat hij zegt”en “zegt wat hij doet”. Hij is een absolute vakinhoudelijk professional op zijn vakgebied. Daarnaast is hij iemand die als mens (informeel) ook toegankelijk is, wat het erg plezierig maakt om met hem samen te werken.

Feite Bakker
Eigenaar Feite Bakker | Sales as a service | ICT&Healthcare

Tenzinger

Ik heb verschillende keren met Maurice samengewerkt en hem leren kennen als een professional met gedegen kennis van zorg- en ICT processen. Met deze kennis is hij goed in staat de behoefte te analyseren, de zorgadministratie op een juiste wijze in te richten en vervolgens de juiste en relevante informatie uit het systeem te ontsluiten.

Maurice is een rustig persoon en laat zich niet snel uit het veld slaan. Ik heb de samenwerking als prettig ervaren.

Frans Plaisier
Manager Solutions Tenzinger

Amarant

Maurice is een prettige en deskundige adviseur met de nodige kennis en (beheer)ervaring in de WLZ-zorgprocessen en ICT.

Hij beschikt zowel over helicopterview als hands-on troubleshooting vaardigheden. Hij is daardoor in staat snel en adequaat complexe zaken te analyseren en daarover te adviseren. Ik heb prettig met hem kunnen samenwerken, en hij heeft ons goed bijgestaan in de complexiteit en tijdsdruk rondom o.a. jaarovergang en accountantscontroles

Erik van Laar
Applicatiebeheerder Amarant

Cavent

Maurice is een zeer ervaren in het afwikkelen van (AWBZ en WMO) zorgregistratie en financiële verantwoording naar zorgkantoren, Centraal Administratiekantoor en Gemeenten. Hierbij is hij steeds op zoek in het verbeteren van bestaande programma’s, zoeken naar oplossen van problemen en het ontwikkelen van nieuwe programma’s.

Aangezien Maurice veel kennis en ervaring heeft op het gebied van ICT, is hij voor veel collega’s een vraagbaak voor ingewikkelde ICT vragen en problemen waar zij tegen aan lopen en niet zelf kunnen oplossen. Collega’s ervaren niet vaak dat hij geen oplossing heeft voor het gestelde probleem. Daarnaast is hij werkzaam geweest bij Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en heeft hij veel kennis en ervaring opgedaan bij het aanvragen van gedigitaliseerde AWBZ en WMO.indicaties.

Ik wil bij deze dan ook Maurice Stuyvers van harte bij u aanbevelen om van zijn kennis gebruik te maken voor de afwikkeling zorgregistratie, financiële verantwoording.

Lucas Stoter
Manager zorgzaken en projecten Cavent

Cavent

Ik heb een prettige en constructieve samenwerking gehad met Maurice. Maurice is helder in datgene waar hij voor staat. Hij was voor mij altijd toegangkelijk en open. Ook konden we over inhoudelijke onderwerpen prima met elkaar debateren en vonden we elkaar vaak op dezelfde lijn.

Een bekwaam ICT-er die uitdagingen zeker niet uit de weg zal gaan.

Erik Akse
Teamleider A.I. Stichting Cavent

IJsselmonde-Oost

Ik werk nu een jaar met Maurice Stuyvers samen. Ik heb hem leren kennen als een aimabele consultant. Maurice heeft een grote kennis van het pakket Plancare Dossier. Hij heeft bij ons de inrichting van Plancare Dossier aangepast aan de wensen binnen IJsselmonde-Oost. Hij denkt mee met het zoeken naar kosten effectieve oplossingen om te komen tot een goede inrichting, vulling en werking van het pakket.

Na een eerste intensieve periode waarin Maurice een werkstudent heeft aangestuurd om Plancare op orde te krijgen komt hij nu maandelijks langs om problemen op te lossen en suggesties voor verbeteringen te doen. Maurice is hierbij flexibel in afspraken en rekent niet meer tijd dan nodig is om tot oplossingen te komen.

Drs. Bert Dijkstra
Controller Stichting IJsselmonde-Oost

Zonnehuizen

Door het plotseling uitvallen van het appplicatiebeheer van het electronisch patientendossier bij Zonnehuizen heb ik als oud-applicatiebeheerder samen met Maurice en met ondersteuning van de softwareleverancier (De Heer Software) voor de periode van ongeveer een half jaar het programma oprabel en up to date te houden. Het betekende ook aanpassing van het programma aan een nieuwe factuurmethode voor DBC’s in verband met de doorstart van Zonnehuizen, inclusief aanpassing van de managementinformatie. Dit alles naast de gebruikelijke jaarlijkse aanpassing van het programma aan de wet- en regelgeving.

Maurice heeft dit hele proces gecoördineerd. Daarbij heeft hij blijk gegeven over een brede kennis in de zorg te beschikken en door zijn goede inzichten en inschattingsvermogen van tijd en middelen is dit proces binnen enkele maanden tot een goed einde gebracht.

Wendy Westland
Hoofd cliëntenadministratie Zonnehuizen