Zonnehuizen

Door het plotseling uitvallen van het appplicatiebeheer van het electronisch patientendossier bij Zonnehuizen heb ik als oud-applicatiebeheerder samen met Maurice en met ondersteuning van de softwareleverancier (De Heer Software) voor de periode van ongeveer een half jaar het programma oprabel en up to date te houden. Het betekende ook aanpassing van het programma aan een nieuwe factuurmethode voor DBC’s in verband met de doorstart van Zonnehuizen, inclusief aanpassing van de managementinformatie. Dit alles naast de gebruikelijke jaarlijkse aanpassing van het programma aan de wet- en regelgeving.

Maurice heeft dit hele proces gecoördineerd. Daarbij heeft hij blijk gegeven over een brede kennis in de zorg te beschikken en door zijn goede inzichten en inschattingsvermogen van tijd en middelen is dit proces binnen enkele maanden tot een goed einde gebracht.