Cavent

Maurice is een zeer ervaren in het afwikkelen van (AWBZ en WMO) zorgregistratie en financiële verantwoording naar zorgkantoren, Centraal Administratiekantoor en Gemeenten. Hierbij is hij steeds op zoek in het verbeteren van bestaande programma’s, zoeken naar oplossen van problemen en het ontwikkelen van nieuwe programma’s.

Aangezien Maurice veel kennis en ervaring heeft op het gebied van ICT, is hij voor veel collega’s een vraagbaak voor ingewikkelde ICT vragen en problemen waar zij tegen aan lopen en niet zelf kunnen oplossen. Collega’s ervaren niet vaak dat hij geen oplossing heeft voor het gestelde probleem. Daarnaast is hij werkzaam geweest bij Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en heeft hij veel kennis en ervaring opgedaan bij het aanvragen van gedigitaliseerde AWBZ en WMO.indicaties.

Ik wil bij deze dan ook Maurice Stuyvers van harte bij u aanbevelen om van zijn kennis gebruik te maken voor de afwikkeling zorgregistratie, financiële verantwoording.