MWS Training & Beheer

Bedrijfsprocessen / Coachingstrajecten

-Waarom lopen de werkzaamheden op de cliëntenadministratie niet efficiënt?
-Waarom lukt het niet om draagvlak te krijgen om een bepaald proces te implementeren?
-Waarom vergaderen we veel, maar hebben we het iedere vergadering weer steeds over hetzelfde onderwerp?

MWS Training & Beheer kan uw organisatie ondersteunen om processen inzichtelijk te maken en u adviseren processen beter en makkelijker in te richten. Daarnaast kan MWS Training & Beheer helpen bij de implementatie van deze nieuwe processen. Dit doen wij o.b.v. van de theorie van de kwaliteitscirkel van Deming (PLAN, DO, CHECK, ACT).

Al met al met het doel dat: “er meer handen aan het bed komen”.

Binnen zo’n traject maken wij onderscheid in 2 soorten ondersteuning:

  1. Technisch: bedrijfsanalyse, opstellen van stroomschema’s, protocollen, procesbeschrijvingen, (maar ook de inrichting van de werkplek).
  2. Inhoudelijk: gesprekken met medewerkers, individuele coaching, team coaching, draagvlak creëren, individuele kwaliteiten in een team op elkaar afstemmen, etc.

Onze ervaring is dat verandertrajecten helemaal niet zo moeilijk en ingewikkeld hoeven te zijn. In tegenstelling tot vele grote consultancybureaus gaan wij niet van de dingen uit die ontbreken, maar kijken we vooral naar de kracht die aanwezig is om het gewenste doel te bereiken.

Indien u vragen heeft of geïnteresseerd bent in een vrijblijvende offerte, kunt u via ons contactformulier contact met ons opnemen. Er wordt dan z.s.m. contact met u opgenomen.