MWS Training & Beheer

Partners

qurentisQurentis B.V. ontwikkelt branchegerichte software voor de zorg- en welzijnssector. Zij ontwikkelen deze software in nauwe samenwerking met brancheverenigingen, regelgevers en gebruikers, waardoor er een goede aansluiting is met de praktijk. Vele organisaties maken daarom dagelijks succesvol gebruik van hun applicaties.

MWS Training & Beheer verzorgt al meerdere jaren voor diverse klanten implementatietrajecten, trainingen en inhoudelijke consultancy in het gebruik van Qurentis.

Per 1-10-2012 hebben Qurentis B.V. en MWS Training & Beheer een samenwerkingsovereenkomst getekend.


albijAlbij administratieve dienstverlening B.V. is een administratiekantoor met een viertal directe klantmedewerkers en gevestigd in Dordrecht. Albij biedt ondersteuning op administratieve dienstverlening in de ruimste zin van het woord alsmede advisering op financieel gebied.

Als klein kantoor tracht Albij zich te onderscheiden door haar benadering en werkwijze. Albij stelt het belang van de cliënt hierbij centraal. Dit vertaalt zich in een actieve opstelling bij het signaleren van kansen en bedreigingen. De beschikbare kennis wordt gevraagd en ongevraagd ingezet ten behoeve van cliënten. Hierdoor ontstaat een grote toegevoegde waarde in de dienstverlening. Daarnaast hanteert Albij het motto we doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen.

De klantenkring van Albij vindt zijn oorsprong in de non-profit instellingen in de V&V sector en inmiddels is Albij ook bekend met de profitsector.

Per 1-1-2014 werken Albij en MWS Training & Beheer in diverse projecten samen.